Kasa fiskalna w 2018 roku


2018 rok przyniesie zmiany dla polskich przedsiębiorstw. Rozporządzenie Ministra Rozwoju przewiduje szereg zmian dotyczących kas rejestrujących takich jak e-paragony, komunikacja online z centralnym repozytorium Ministra Finansów oraz archiwizacja dokumentów wyłącznie w formie cyfrowej.

Obecnie na rynku mamy dostępne kasy fiskalne pozwalające na emisję oryginałów paragonu wyłącznie w formie papierowej. Zmiany mające wejść w życie w 2018 roku pozwolą na emisje dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i tradycyjnej papierowej.

Działać to będzie w ten sposób, że przy druku paragonu w tradycyjnej formie w tym samym czasie zostanie wystawiony e-paragon w formie elektronicznej. E-paragon będzie mógł otrzymać każdy kontrahent po wprowadzeniu tzw. kodu nabywcy.

Kod nabywcy, będzie łączyć konsumenta z jego adresem elektronicznym na który system będzie dostarczał paragon w formie elektronicznej. Będzie to sporym ułatwieniem, jeżeli chodzi o możliwość zwrotu towaru lub skorzystania z gwarancji, jako, że dokument w formie papierowej nie będzie jedynym na podstawie którego ww. będą świadczone.

Zmianie też ulegnie dotychczasowa praca kasjera, po wejściu w życie zmian kasa nie będzie drukowała kopii paragonu, który będzie od teraz zapisywany tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

Repozytorium Ministerstwa Finansów – w rozumieniu ustawy system informatyczny zarządzany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dane o sprzedaży będą przekazywane w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) do repozytorium przez standardowe łącze internetowe lub sieć GSM. Oznacza to, że kasa fiskalna od 2018 roku będzie musiała być wyposażona w odpowiednie porty pozwalające na komunikację sieciową.

Prawdopodobnie obecnie używane kasy fiskalne będą mogły być wykorzystywane do końca homologacji lub zapełnienia pamięci fiskalnej. Oznacza to, że obecnie używane kasy fiskalne nie będą obligatoryjnie wymieniane wraz z wejściem w życie nowych przepisów, natomiast docelowo w przyszłości każdy podatnik będzie posiadał urządzenie dostosowane do nowych regulacji.