Rodzaje działalności gospodarczych – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie

Pierwsza z opisywanych na łamach naszego bloga spółek działających w oparciu o Kodeks Prawa Handlowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że wspólnicy takiej spółki odpowiadają za ewentualne zobowiązania tylko i wyłącznie do wysokości swojego udziału, wyjątkiem są zobowiązania z tytułu podatków za które udziałowiec, może odpowiedzieć swoim majątkiem prywatnym.

Firma, która zdecyduje się na prowadzenie działalności w takiej formie posiada osobowość prawną, to znaczy, że posiada ona zdolność do dokonywania czynności prawnych we własnym zakresie. Prawo nie definiuje minimalnego, ani maksymalnego limitu wspólników, a udziałowcem może być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna.

Poprzednio opisana spółka cywilna, była spółką osobową, natomiast spółka z o.o. jest tzw. spółką kapitałową. Spółka kapitałowa cechuje się tym, że:

–  posiada osobowość prawną,

–  zmienny kapitał i skład osobowy,

–  odpowiedzialność za zobowiązania spoczywa na spółce,

–  sprawy spółki są prowadzone pośrednio przez wspólników,

Spółka z o.o. jest rejestrowana w sądzie rejestrowym, dokumenty do wniosku o założenie:

–  umowa spółki,

–  wykaz wspólników,

–  wykaz zarządu,

–  oświadczenie o wniesieniu kapitału,

–  dowód wniesienia opłaty sądowej - 500 zł ( w przypadku uproszczonej formy założenia tzw. S24 jest to 250 zł)

–  dowód wniesienia opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym -100zł

Minimalny kapitał początkowy jaki musi posiadać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to 5000 zł, nie ma górnego limitu kapitału i może on się zmieniać wraz z rozwojem spółki. Zyski ze spółki wypłacane są w formie dywidendy na które przedsiębiorca może wziąć zaliczkę, wysokość dywidendy jest ustalana w zależności od procentu posiadanych udziałów.

Formą prowadzenia księgowości są księgi handlowe, czyli tzw. pełna księgowość, zwiększa to koszt dla przedsiębiorcy, ale też daje mu możliwość dokładniejszego przeanalizowania sytuacji finansowej firmy. Dobrze przeprowadzana analiza daje nam możliwość dokładnego poznania takich czynników jak płynność, efektywność zarządzania majątkiem, zadłużenie i rentowność firmy.

Każda forma prowadzenia działalności gospodarczej ma swoje wady i zalety, zadaniem przedsiębiorcy jest wybranie tej która będzie dla niego najodpowiedniejsza.