Zwolnienie z VAT

Prowadząc firmę masz możliwość skorzystania ze zwolnienia z płacenia podatku od towarów i usług. W polskim prawie istnieją dwie możliwości zwolnienia z podatku VAT – przedmiotowe i podmiotowe.

Przedmiotowe zwolnienie z podatku VAT jest możliwe dla działalności gospodarczych, których przedmiotem działalności są czynności wyszczególnione w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, przykładowo sprzedaż znaczków pocztowych, pośrednictwo finansowe, czy sprzedaż terenów budowlanych innych niż budowlane.

Z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT mogą skorzystać firmy, które nie przekroczyły określonego limitu przychodów.

Limitem ustalonym dla przedsiębiorcy w Polsce, który wyznacza czy ten musi rozliczać się z podatku od towarów i usług jest kwota 200 000 zł, oznacza to, że firma która sprzedała w poprzednim roku podatkowym towary lub usługi za kwotę mniejszą nie posiada obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Do tego limitu nie jest wliczana kwota podatku.

Z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT mogą skorzystać również przedsiębiorcy zaczynający działalność gospodarczą, pod warunkiem, że przewidywana sprzedaż w roku podatkowym, nie przekroczy 200 000 zł. (art. 113 ust.9 ustawy o VAT).

Nie zawsze jednak podatnik może skorzystać z tego zwolnienia. Podmiotowe zwolnienie nie przysługuje na przykład podatnikom dokonującym dostawy terenów budowlanych, nowych środków transportu, świadczącym usługi prawnicze, doradcze lub jubilerskie (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT).

Podsumowując w większości przypadków możemy skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, jeżeli wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.